x Bezpieczny Hotel - przestrzegamy zasad ochrony przed zakażeniem COVID-19.

Bezpieczny Hotel

  1. Cały czas koordynujemy i nadzorujemy działania związane z higieną, dezynfekcją i utrzymaniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego.
  2. Nasze procedury i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego na bieżąco dostosowujemy do aktualnych wytycznych m.in. Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
  3. Nie posiadamy do udostępnienia pomieszczenia do przechowywania rowerów. Obowiązuje zakaz wnoszenia rowerów do pokojów gości.
  4. Leżaki nie będą udostępniane Gościom.
  5. Zakaz przebywania w pensjonacie osób nie zakwaterowanych.

 

Po przyjeździe otrzymają Państwo do podpisania następujące oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, mającą miejsce w kraju i na świecie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia oraz złożenie pod nim podpisu.
Jednocześnie informujemy, że podanie fałszywych informacji lub zatajenie prawdy wiązało się będzie z dochodzeniem przez Nas odszkodowania na zasadach odpowiedzialności określonych w Kodeksie Cywilnym, a w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, informujemy o konieczności zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia czynu zabronionego, opisanego w Kodeksie Karnym.
Nadto, uprzejmie zawiadamiamy, że pod poniższym oświadczeniem podpis składa każda z osób pełnoletnich, przebywających w jednym pokoju i bierze odpowiedzialność za osoby małoletnie.

  1. Oświadczam, że w moim najbliższym otoczeniu (krewni, powinowaci), nie ma osób przebywających na kwarantannie.
  2. Oświadczam, że w moim najbliższym otoczeniu (krewni, powinowaci), nie ma osób, u których w przeciągu ostatnich dwóch tygodni stwierdzono zarażenie wirusem COVID-19.
  3. Oświadczam, że na dzień podpisania niniejszego oświadczenia, nie zdiagnozowano u mnie zakażenia wirusem COVID-19.

Villa Morskie Oko powstała z myślą o wymarzonym wypoczynku dla każdego.
Szeroka, piaszczysta plaża, bezkres Bałtyku w odległości 100 m
i zielone lasy to uroki Niechorza.
Piękna i ciekawa okolica, malownicze krajobrazy, świeże i czyste morskie powietrze zapewnią wyjątkowy urlop nad morzem.